O nas

Dowiedz się więcej o działalności naszej fundacji.

  • Nasza historia

    Fundacja Wiedza i Rozwój powstała z inicjatywy Bogdana Talarka i Michała Komorka w maju 2016r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie na rozwój lokalnego biznesu i wspierania kultury na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Akt notarialny został podpisany 9 maja 2016r. Pierwszym Prezesem Fundacji jeszcze w maju 2016r. została Marta Bieńko. Już w 2016r. Fundacja rozpoczęła działalność.

Projekt pn: "Twarzą twarz z autyzmem"

Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.2...

czytaj więcej

Projekt pn. "PRACA NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA MAZOWSZU"

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17 dla Osi...

czytaj więcej

Projekt pn. "WSPARCIE NA RZECZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU...

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17 dla Osi...

czytaj więcej

Projekt pn. "Korytnica - nowe centrum kultury sakralnej Mazowsza Wschodniego"

realizowany przez Parafię rzymsko - katolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo...

czytaj więcej

Nasza misja

Zagadnienia, którymi zajmuje się fundacja.

Nauka

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Promocja

Działalność zwizana z organizacj targów, wystaw i kongresów.

Edukacja

Działalność wspomagająca edukację. Pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

Archiwa

Działalność archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.

Pomoc dla firm

Pomoc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez wprowadzanie nowatorskich metod zarządzania marketingu i technologii produkcji.

Ochrona Środowiska , medycyna

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństa i higieny pracy.

Zarząd

Władze Fundacji Wiedza i Rozwój.

Bieńko Marta

Prezes Zarządu.

Komorek Michał Łukasz

Wiceprezes Zarządu.

Talarek Bogdan Stanisław

Sekretarz Zarządu.

Skontaktuj się z Fundacją

>
This site uses cookies, so that our service can work better. Learn more I understand