dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych RPO WM. Wartość 1 435 887,14 zł

>
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem