Projekt pn:

Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wartość 997 350,00 zł

Projekt pn.

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych RPO WM. Wartość 1 435 887,14 zł

Projekt pn.

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-055/17 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych RPO WM. Wartość 1 435 887,14 zł

Projekt pn.

realizowany przez Parafię rzymsko - katolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Wartość projektu 4 750 260,00 zł.

>
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem